Tag Archives: Của

Kỳ pic-nic của nhà nông – Halo Sapa

Kỳ pic-nic của nhà nông

LCĐT – Với những nông dân quanh năm “chân lấm, tay bùn”, đi du lịch có lẽ là một khái niệm xa xỉ thật sự. Bởi làm nông đâu có được nghỉ lễ để “bứt” mình rời khỏi công việc ruộng nương, đồng áng. Ấy vậy mà những năm gần …

Read More »