Tag Archives: Đèo

Du lịch đeo bám, vòi tiền – Halo Sapa

Du lịch đeo bám, vòi tiền

‘Nhà em khổ lắm, con cái bệnh tật, chị cho xin thêm ít tiền’, người lái đò ở Tam Cốc than vãn với chúng tôi. “Du lịch Việt Nam cần sản phẩm nhắc đến là nhớ”, đó là quan điểm của nhiều chuyên gia trước phương án mở cửa du …

Read More »

Giới thiệu Đèo Ô Quy Hồ – Halo Sapa

Giới thiệu Đèo Ô Quy Hồ

Giới thiệu Đèo Ô Quy Hồ Đèo Ô Quy Hồ được biết đến là một trong tứ đại đỉnh đèo ở vùng trời Tây Bắc. Đó là bức tranh thiên nhiên quá đỗi tình của vùng trời Tây Bắc – một nét đẹp mà tạo hóa ban tặng không cho …

Read More »