Tag Archives: dưới

Dưới tán rừng Động Châu – Halo Sapa

Dưới tán rừng Động Châu

Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu – Khe Nước Trong (huyện Lệ Thủy) là cánh rừng nguyên sinh xanh bạt ngàn, núi đồi trùng điệp nằm bên con đường Trường Sơn huyền thoại. Để phát huy giá trị tài nguyên rừng, tạo sinh kế cho người dân, mới đây, …

Read More »