Tag Archives: gần

Mẫu Sơn xuống gần 4 độ C – Halo Sapa

Mẫu Sơn xuống gần 4 độ C

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh, trong đó lạnh nhất là Mẫu Sơn còn gần 4 độ C, Sapa gần 5 độ C. Nhiều người đã chống cái lạnh bằng cách đốt lửa. Ảnh: Nguyên Anh. Những ngày tới không khí lạnh sẽ tiếp …

Read More »