Tag Archives: ngắn

Đà Lạt –  Xứ ngàn hoa – Halo Sapa

Đà Lạt -  Xứ ngàn hoa

Những con đèo về Đà Lạt luôn làm ta pha trộn cái cảm giác hồi hộp lẫn háo hức. Không hồi hộp sao được khi xe liên tục leo qua những cung đường ngoằn ngoèo, uốn lượn theo sườn núi. Những vách đá dựng đứng như muốn đổ ập xuống …

Read More »

Mẫu Thượng Ngàn nơi biên ải – Halo Sapa

Mẫu Thượng Ngàn nơi biên ải

LCĐT – Văn Bàn là vùng đất cổ linh thiêng, nơi ghi dấu biết bao chiến công hiển hách của cha ông ta trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Trải qua chiều dài lịch sử, nhiều di tích được phát hiện và khẳng …

Read More »