Tag Archives: Phật

Phát triển du lịch xanh – Halo Sapa

Phát triển du lịch xanh

LCĐT – Bên cạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn, nghiên cứu khoa học, Vườn Quốc gia Hoàng Liên ngày càng quan tâm, chú trọng phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh và bền vững để khai thác hiệu …

Read More »